Anasayfa / Bildiriler / Posterler
Dr.Öğr. Üyesi Güleda Doğan

Bildiriler / Posterler


 • Doğan, G. (2019). Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Araştırma VerileriODTÜ Açık Bilim Konferansı ve OpenMETU Açılışı, 20 Aralık 2019, ODTÜ KKM, Ankara.
 • Doğan, G. (2019). Akademik Arşivler ve Mevcut Durum. 7. Ulusal Açık Bilim Konferansı, 20 Kasım 2019, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
 • Doğan, G. (2018). Kültürel Bellek Çalışmalarının Görsel Bir Haritası. Kültürel Bellek 2018 Sempozyumu, 6-8 Kasım 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Doğan, G. (2018). E-Kitaplar için Alternatif Metrikler. Springer Nature Kütüphane Yöneticileri Danışma Grubu Toplantısı. 28 Eylül 2018, Çeşme, İzmir.
 • Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2018). Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Türkiye’de Durum. Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı, 11 Eylül 2018, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2018). Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Türkiye’de Durum. Türkiye Açık Bilim Zirvesi, 10 Eylül 2018, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul.
 • Akçomak, İ. S., Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2018). Bilim, Sanayi, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Evrimi: Geleceğin Politikası Nasıl Olacak? STS TURKEY 2018, Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, 10-11 Eylül 2018, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Bildiri Özetleri Kitapçığı içinde (ss. 3-7).
 • Akıllı, S., Al, U., Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2018). So Much Depends Upon a Red Wheelbarrow. IFLA World Library and Information Congress: 84th IFLA General Conference and Assembly, 24-30 Agustos 2018, Kuala Lumpur, Malezya.
 • Doğan, G. ve Al, U. (2018). Evaluation of Academic Performance Oriented International University Ranking Systems Based on General Rankings and Criteria. IREG-9 Conference: Ranking and Accreditation - two roads to the same goal?. 23-25 Mayıs 2018, Hasselt, Belçika.
 • Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2018). Herkes için Kütüphane Projesi Etki Değerlendirme Çalışmaları. 54. Kütüphane Haftası, Goethe Enstitüsü. 26 Mart - 1 Nisan 2018.
 • Doğan, G. (2018). Farkında mıyız? Kaynak Gösterme ve İntihal. 54. Kütüphane Haftası, 28 Mart 2018, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
 • Doğan, G. (2018). Farkında mıyız? Kaynak Gösterme ve İntihal. 54. Kütüphane Haftası, 27 Mart 2018, Özel Ege Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Doğan, G. (2017). Açık Erişim Politikaları ve Türkiye. 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve OpenAIRE2020 Çalıştayı, 24-26 Ekim 2017. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
 • Doğan, G., Zhu, J. ve Taşkın, Z. (2017). Web Keşif Araçlarının Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. ÜNAK 2017, 12-14 Ekim 2017, Atılım Üniversitesi, Ankara.
 • Mizrachi, D., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Doğan, G., Todorova, T. ve Vilar, P. (2017). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): Investigating Students around the World. Information Literacy: Key to Inclusive Society, Communications in Computer and Information Science, 676 (Editörler: Kurbanoğlu, S. ve başkaları) içinde (ss.215-227). 4th European Conference on ınformation Literacy (ECIL), Prag, Çek Cumhuriyeti, 10-13 Ekim 2016.
 • Al, U., Doğan, G. ve Akıllı, S. (2017). Charting and Changing Terra Incognita: The New LIFE of the Municipal Public Libraries in Turkey. Managing Change: Library Transitions, 16-17 Ağustos 2017, Bergen, Norveç.
 • Doğan, G. (2016). Açık Erişim Politikaları ve Türkiye Uygulamaları. 5. Ulusal Açık Erişim Konferansı, 27 Ekim 2016. TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu, Ankara.
 • Tonta, Y. ve Doğan, G. (2016). Industry 4.0: Mapping the Structure and Evolution of an Emerging Field. 7th International Symposium on Information Management in the Changing World (IMCW 2016), 10-11 Ekim 2016, Viyana, Avusturya.
 • Doğan, G., Şencan, İ. ve Tonta, T. (2016). Does Dirty Data Affect Google Scholar Citations. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 53(1), 1-4. doi: 10.1002/pra2.2016.14505301098
 • Taskin, Z., Dogan, G. ve Al, U. (2016). Sub-fields of Library and Information Science in Turkey: A Visualization Study. 21st International Conference On Science and Technology Indicators (STI 2016) (Editörler: Rafols, I., Molas Gallart, J., Castro Martinez, E. ve Woolley, R.) içinde (ss. 1494-1497). 21st International Conference on Science and Technology Indicators (STI) - Peripheries, Frontiers and Beyond, Valensiya, İspanya, 14-16 Eylül 2016.
 • Doğan, G. (2015). PASTEUR4OA. 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı. 19-21 Ekim 2015. TÜBİTAK Başkanlığı, Ankara.
 • Taskin, Z., Dogan, G., Akca, S., Sencan, I. ve Akbulut, M. (2015). Does Scopus Put Its Own Journal Selection Criteria into Practice? Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Proceedings of the International Conference on Scientometrics and Informetrics (Editörler: Salah, A. A., Tonta, Y., Salah, A. A. A., Sugimoto, C. ve Al, U. içinde (ss. 1198-1199). 15th International Conference of the International-Society-for-Scientometrics-and-Informetrics (ISSI) on Scientometrics and Informetrics, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 29 Haziran – 4 Temmuz 2015.
 • Todorova, T., Trencheva, T., Kurbanoglu, S., Dogan, G., Horvat, A. ve Boustany, J. (2014). A Multinational Study on Copyright Literacy Competencies of LIS Professionals. Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in The 21st Century, Communications in Computer and Information Science, 492 (Editörler: Kurbanoglu, S., Spiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D. ve Catts, R.) içinde (ss. 138-148). 2nd European Conference on Information Literacy (ECIL), Dubrovnik, Hırvatistan, 20-23 Ekim 2014.
 • Topcu, O. S., Cakmak, T. ve Dogan, G. (2014). Data Standardization in Digital Libraries: An ETD Case in Turkey. 3rd International Conference On Integrated Information (IC-ININFO), Procedia Social and Behavioral Sciences, 147 (Editörler: Giannakopoulos, G., Sakas, D. P., Vlachos, D. S. ve KyriakiManessi, D.) içinde (ss. 223-228). 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO), Prag, Çek Cumhuriyeti, 5-9 Eylül 2013.
 • Moftakhari, M. M. ve Doğan, G. (2014). Enhancing Services of Libraries through Bibliomining. 5th International Symposium on Information Management in the Changing World (IMCW 2014), 24-26 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 • Moftakhari, M. M. ve Doğan, G. (2014). Ethical Issues in Data Mining. ICKM 2014: 10th International Conference on Knowledge Management, 24-26 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 • Taskin, Z. ve Dogan, G. (2014). Evaluation of Scientific Disciplines in Turkey: A Citation Analysis Study. Challenges of Information Management Beyond the Cloud, Communications in Computer and Information Science, 423 (Editörler: Gathegi, J. N., Tonta, Y., Kurbanoglu, S., Al, U. ve Taskin, Z.) içinde 148-155. th International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW), Limerick, İrlanda, 4-6 Eylül 2013.
 • Doğan, G. (2014). Türk Kütüphaneciliği Dergisinden Dergilere Yapılan Atıflarda Kaynak Gösterme Hataları: 2010-2012. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu.
 • Doğan, S. C., Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2014). Türkiye Kütüphanecilik ve Bilgibilim Literatüründe Ortak-Yazarlık Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu.
 • Doğan, G. (2014). From Newspapers to News Search Systems. From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”, The 21st International BOBCATSSS Conference, 23-25 January 2013, Ankara, Turkey – Proceedings (Editörler: Taşkın, Z., Çakmak, T ve Doğan, G.) içinde (ss. 214-2016). Ankara: Hacettepe University Department of Information Management.
 • Taskin, Z., Dogan, G. ve Sencan, I. (2013). Analyzing the Intellectual Structure of World Information Literacy Literature through Citations and Co-citations. Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice, Communications in Computer and Information Science, 397 (Editörler: Kurbanoglu, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Catts, R. ve Spiranec, S.) içinde (ss. 54-60). 1st European Conference on Information Literacy (ECIL), İstanbul, Türkiye, 22-25 Ekim 2013.
 • Kurbanoğlu, S ve Doğan, G. (2013). Information Literacy Competencies of LIS Students: The Case of Turkey. European Conference on Information Literacy, İstanbul, Türkiye, 22-25 Ekim 2013.
 • Çakmak, T., Doğan, G. ve Topçu Şenyurt, Ö. (2013). Dijital Kütüphanelerde Kaynak Tanımlama: Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi. ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler, Bildiri Özetleri (Editörler: Çakmak, T., Körpeoğlu, H., Akın, H. F. ve Özel, N.) içinde (ss. 43-44). Marmara Üniversitesi, İstanbul, 19-21 Eylül 2013.
 • Dogan, G. ve Dogan, S. C. (2013). Evaluation of Web Discovery Services: Reflections from Turkey. Proceedings of the 2nd International Conference On Integrated Information (IC-ININFO 2012), Procedia Social and Behavioral Sciences, 73 (Editörler: Giannakopoulos, G., Sakas, D. P., Vlachos, D. S. ve KyriakiManessi, D.) içinde (ss. 444-450). 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO), Budapeşte, Macaristan, 30 Ağustos – 3 Eylül 2012. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.02.074
 • Al, U., Taşkın, Z ve Düzyol, G. (2012). Use of Social Network Analysis in Bibliometric Researches. Information in e-Motion, Proceedings (Editörler: Riekert, W.-F. ve Simon, I.) içinde (ss. 40- 44). Bad Honef: BOCK + HERCGHEN. BOBCATSSS 2012 20th International Conference on Information Science, Amsterdam, Hollanda, 23-25 Ocak 2012.
 • Düzyol, G., Akın, S. ve Taşkın, Z. (2012). E-Learning and an Adutainment Tool Xtranormal. BOBCATSSS 2012. January 23-25, 2012, Amsterdam. Bobcatsss2012. Information on E-Motion içinde (ss. 108-110). Bad Honnef: BOCK + HERCHEN Verlag.
 • Taşkın, Z., Doğan, G., Cevahir, C. ve Zeybekoğlu, Y. E. (2012). Follow Turkish Academic Libraries on Twitter [Poster]. BOBCATSSS 2012. January 23-25, 2012, Amsterdam.
 • Şeker, S. ve Düzyol, G. (2011). Content Analysis of ACRL Blog. Digital Publishing and Mobile Technologies, 15th International Conference on Electronic Publishing (Editörler: Tonta, Y., Al, U., Lepon Erdoğan, P. ve Baptista, A. A.) içinde (ss. 139-149). ELPUB 2011, İstanbul, Türkiye, 22-24 Haziran 2011.
 • Taşkın, Z., Düzyol, G. ve Tonta, Y. (2011). Citation Analysis of World Biomedical Literature (1990-2010). Book of Abstracts, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML 2011 International Conference (Editör: Katsirikou, A.) içinde (ss. 35). Atina, Yunanistan, 24-27 Mayıs 2011.
 • Tonta, Y. ve Düzyol, G. (2010). Mapping the Structure and Evolution of Qualitative and Quantitative Methods in Library and Information Science. Book of Abstracts, 2nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML 2010 International Conference (Editör: Katsirikou, A.) içinde. Hanya, Girit, Yunanistan, 25-28 Mayıs 2010.
 • Düzyol, G., Taşkın, Z. ve Tonta, Y. (2010). Mapping the intellectual structure of open access field through co-citation analysis. (Anthi Katsirikou, Yay. Haz.) Open Access to STM Information: Trends, Models, and Strategies for Libraries içinde (ss. 177-186). Berlin: De Gruyter.
 • Düzyol, G. ve Tonta, Y. (2010). Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması. Akademik Bilişim Konferansı, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Düzyol, G. and Bacanlı, S. (2009). The Use of Statistical Methods in Library and Information Science. International Conference Applied Statistics 2009, Program and Abstracts (Editörler: Lusa, L. ve Stare, J.) içinde (s. 59). Ribno (Bled), Slovenya, 20-23 Eylül 2009.
 • Düzyol, G., İçen, D. ve Günay, S. (2009). Measuing the Citation Impact of Statistic Journals with Structural Equation Modelling Analysis. International Conference Applied Statistics 2009, Program and Abstracts (Editörler: Lusa, L. ve Stare, J.) içinde (s. 61). Ribno (Bled), Slovenya, 20-23 Eylül 2009.
 • Düzyol, G. and Bacanlı, S. (2009). The Use of Statistical Methods in Library and Information Science. International Conference Applied Statistics 2009, Program and Abstracts (Editörler: Lusa, L. ve Stare, J.) içinde (s. 59). Ribno (Bled), Slovenya, 20-23 Eylül 2009. 
 • Düzyol, G., İçen, D. ve Günay, S. (2009). Measuing the Citation Impact of Statistic Journals with Structural Equation Modelling Analysis. International Conference Applied Statistics 2009, Program and Abstracts (Editörler: Lusa, L. ve Stare, J.) içinde (s. 61). Ribno (Bled), Slovenya, 20-23 Eylül 2009.  
 • Düzyol, G. ve Önder, Ş. (2008). Sektörel Büyüme Hızlarının GSMH Büyüme Hızına Etkilerinin Çoklu Regresyon Yöntemi ve Faktör Analizi Kullanılarak İncelenmesi. 5. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 6-7 Mayıs 2008, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Düzyol, G. ve Dündar, Ç. (2008). Pazar Araştırmalarında Nitel Veri Çözümlemesi: Bir Alışveriş Merkezi Örneği. 5.İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 6-7 Mayıs 2008, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Düzyol, G. ve İçen, D. (2007). Seçilmiş Meteoroloji İstasyonları Verilerinden Yararlanarak Türkiye’de İklimsel Özelliklerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi. 4. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 12-13 Mayıs 2007, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.