Projelerimiz
Devam Eden Projeler
Avrupa Birliği (AB) Projesi
    Uluslararası Projeler
    • Ö. Külcü, T. Çakmak, Ş. Eroğlu, G. Akçapınar, H. Uzun Külcü, M. Dişli, D. Soylu, Y. Şipka ve H. Ünal. InterPARES Trust AI (Artificial Intelligence for Trust in Records and Archives - Yapay Zekâ ve Güvenli Veri Arşivlerinin Yapılandırılması). (2021-2026). https://interparestrustai.org/trust
    Tamamlanan Projeler
    Avrupa Birliği (AB) Projesi
    • S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve İ. Soydal. Avrupa Bilgi Bilim Eğitimi: Hareketlilik ve Öğrenme Çıktılarının Uyumunun Teşvik Edilmesi (EINFOSE). (Avrupa Birliği Erasmus+ (KA2). Proje No: 2016-1-HR01-KA203-022180). (1 Ekim 2016 – 30 Eylül 2018). http://sokrat.ffos.hr/einfose/ 

    • Y. Tonta, U. Al, O. Madran ve G. Doğan. Avrupa Birliği Araştırmaları için Açık Erişim Politikaları Uyum Stratejileri. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 611742). (1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2016). www.pasteur4oa.eu

    • S. Kurbanoğlu, T. Çakmak ve O. Madran. X-libris Smart ICT 3.0 Libraries Services: to Address on Future Skills and Competencies - Learning Spaces 2025. (Erasmus+ Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi. Proje No: 2014-1-TR01-KA200-012958). (1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2016). www.xlibrisproject.org/

    • B. Yılmaz, Ö. Külcü, Y. Ünal ve T. Çakmak. Europeana Bulutu'nda Yerel İçerik – LoCloud – (Local Content in a Europeana Cloud). (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: CIP – ICT-PSP-2012-6). (1 Mart 2013 – 30 Mart 2016). www.locloud.eu

    • Y. Tonta, S. Kurbanoğlu, U. Al ve G. Doğan. MedOANet: Akdeniz Açık Erişim Ağı. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 288945). (1 Aralık 2011 – 30 Kasım 2013). www.medoanet.eu

    • B. Yılmaz ve A. Ersoy. EMPATIC EMPowering Autonomous Learning Through Information Competencies. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 505657-LLP-2009-UK-K4-K4MP). (01 Ocak 2010 - 30 Mart 2012).

    • B. Yılmaz. Ö. Külcü, Y. Ünal, H. Demirdelen, L. Özen ve A. F. Kartal. AccessIT: Accelerate the Circulation of Culture Through Exchange of Skills in Information Technology. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Culture (2007-2013) Programı. Strand 1.2.1. Proje No: 2009 – 0766 – 001 -001, CU7 – COOP7). (1 May 2009 – 30 November 2011). www.access-it.org

    • B. Yilmaz ve D. Bayır. PULMAN-XT Public Libraries Mobilising Advanced Networks-Extended. (Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programı). (2002-2003).

    TÜBİTAK Projesi
    Ulusal Projeler
    • B. Yılmaz. Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri. (KYGM, Goethe Enstitüleri-Türkiye, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türk Kütüphaneciler Derneği ortaklığında). 2006-

    Altyapı Projesi
    Uluslararası Projeler
    • Ö. Külcü, A. Yılmaz, H. Uzun Külcü, T. Çakmak, Ö. Dalkıran ve Ş. Eroğlu. InterPARES TRUST (Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society - Hızla Ağlaşan Toplumda Dijital Kayıtlar ve Güven). (Ocak 2013 – Ocak 2019). interparestrust.org/

    • Ö. Külcü, A. Yılmaz, H. Uzun Külcü, T. Çakmak ve Ö. Dalkıran. InterPARES 3; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi) (Mayıs 2007-Mayıs 2011). (47 s.).