Anasayfa / Kişisel Görüşler
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Kişisel Görüşler

 • "Okumanın nörobiyolojisi", Türk Kütüphaneciliği 26 (1) 142-147
 • Dijital Kütüphane Becerileri Konusunda Türkiye’de Durum:AccessIT Projesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Türk Kütüphaneciliği, 2011, 25 (1) 117-123. (PDF)
 • Mülkiyet konusu olarak bilgi: Bilgiyi özel mülk saymak ahlaklı mı?, Cumhuriyet Bilim Teknik sayı: 977 10 Aralık 2005. s. 21.(DOC)
 • Türk Halk Kütüphanecilerinin Almanya Halk Kütüphanesi Sistemi Üzerine Yaptıkları İnceleme Gezisi Gözlemleri, Türk Kütüphaneciliği 2005,19 (3): 356-362. (DOC)
 • "PULMAN-XT Projesi ve Türk Kütüphaneciliğine etkileri" , Türk Kütüphaneciliği 18(1): 79-84. (Didar Bayır ile birlikte).
 • "Toplumsal kimlik ve kütüphane olgusu" , Düşünceler (59) Haziran 2003. s.11.
 • "Toplumsal kimlik ve kütüphane olgusu" , Cumhuriyet Gazetesi 3 Nisan 2003. s.2
 • "Kültür ve aldatmak ilişkisi üzerine" , Bilim ve Ütopya 2003 (104): 5.
 • "Çok kültürlü toplumlar ve halk kütüphaneleri: Yunanistan'daki Türk azınlık örneği" , Düşünceler 2002 (58):2-22.
 • "PULMAN-XT Projesi ve Türkiye" , Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi İstanbul'dan Haberler. 2002 (Ekim): 4-5.
 • "Avrupa Birliği sürecinde PULMAN Projesi ve Türk halk kütüphaneleri" , 38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002 içinde (76-80). Yay. Haz. Ali Can ve başkl. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2002.
 • "PULMAN Projesi ve Türkiye" , Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesinden Haberler. Haziran 2002, ss.2-3.
 • "Bilim adamı ve kütüphane" , Cumhuriyet Bilim Teknik, 13 Temmuz 2002 Sayı: 799. s. 12.
 • "Halk kütüphaneciliğinde son gelişmeler: Münih Halk Kütüphanesi sistemi ve hizmetleri örneği" , Kütüphanecilikte yeni gelişmeler kavramlar olgular, 37. Kütüphane Haftası Bildirileri içinde (286-293) Yay. Haz. Ali Can ve başkl. Ankara: TKD, 2002.
 • "Konu, ülke orijini ve dil dağılımı açısından atıf Dizinleri (SCI ve SSCI)" , Bilim ve Ütopya 2002, Nisan (94):47-51.
 • "Bilgi kültürü" , Düşünceler Ekim 2001- Mart 2002: 7-10.
 • "Bilimde öncelikler sorunu" , Cumhuriyet Bilim Teknik 22. 12. 2001 (770): 14.
 • "Bilgi kültürü" , Bilim ve Ütopya 2001 (90) Aralık: 13-15.
 • "Türkiye'de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme" , Kalkınmada Verimlilik Anahtar 2001, 13(154): 18-19.
 • "Faklı olanın kabulü" , Milliyet Sanat Dergisi Kasım 2001 (512): 40-42.
 • "Türkiye bilgiyi denetleyemiyor" , Cumhuriyet Bilim Teknik, 13.10.2001, (760): 16-17.
 • "Kütüphane: Böyle güzel bir günde mi?" , Düşünceler Aralık 2000-Eylül 2001 (56): 6-8.
 • "Grek mucizesi ve uygarlık" , Cumhuriyet Bilim Teknik. 8.9.2001, (755) : 16-17.
 • "Türkiye'de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme" , Cumhuriyet Kitap 6.9.2001 (603): 12-13.
 • "Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan kütüphanecilerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik rapor", Türk Kütüphaneciliği 2001, 15(1) :75-84.
 • "Eğitimde nitelik ve Internet'e doğru bakmak", Cumhuriyet Bilim Teknik 2000, 2(691) : 17.
 • "Kültür'e bakış ya da kültürel bakış: Binde iki", Kalkınmada Anahtar Verimlilik 2000, 11(134):4.
 • "Eğitimde nitelik ve Internet'e doğru bakmak" , Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 2000, 12(141): 21.
 • "21. Yüzyılda halk kütüphaneciliği ve okuma alışkanlığı" , Hedef Bilgi Toplumu 1999, (3): 7- 9.
 • "Avusturya halk kütüphaneleri ve halk kütüphanesi sistemi üzerine bazı gözlemler" , Türk Kütüphaneciliği 1998, 12(3): 259-262.
 • "Okuma alışkanlığı sorunu ile bir mücadele örneği ve Türkiye için öneriler" , Türk Kütüphaneciliği 1998, 12(3): 252-258.
 • "Okuma alışkanlığı sorunu, bir Enstitü örneği ve Türkiye için öneriler" , Türk Kütüphaneciliği 1998, 12(3): 244-251.
 • "Türkiye'de bilimsel üretim ve SCI", Cumhuriyet Bilim ve Teknik 11 Temmuz 1998, (590): 15.
 • "Insan kaynakları açısından Türkiye'de halk kütüphaneleri" , Türk Kütüphaneciliği 1998, 12(2): 160-163.
 • "Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı" Informationsmagazin für Zuwandererlnnen aus der Türke, Viyana Postası 1998, (31): 9-10.
 • "Hangi bilgi toplumu ve nasıl?" İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi 1998, 3(14): 17-19.
 • "Bilginin metalaşması sorunu" , Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1998, 10(115): 2.
 • Bülent Yılmaz ve Sadiye Lallı " Perran (Eralp) Özben: Güzel bir yaşamın, iyi bir kütüphanecinin özeti" , Türk Kütüphaneciliği 1997, 11(1):65-66.
 • "UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi: 1972'den 1994'e", Türk Kütüphaneciliği 1996, 10 (2): 157-162. (PDF)
 • "İngiltere'de halk kütüphanelerine yapılan kısa bir gezinin ardından" , Türk Kütüphaneciliği 1996, 10(4): 405-406.
 • "Bilgi okuryazarı: Bilgi toplumunun bireyi" , Yaşadıkça Eğitim 1996, (46): 2-3.
 • "Türkiye'de kütüphane kullanımının sosyo-ekonomik boyutu" , Bilim ve Ütopya 1996, (22) Nisan: 23.
 • "Bilgi-kültür ilişkisi üzerine kısa bir inceleme" , Son Duvar 1996, 1(1): 30.
 • "Neden okunsun ki?" ,Düşünceler 1995, (23 Ağustos): 12-13.
 • "Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada ebeveynlerin rolü" , Yaşadıkca Eğitim, 1994, 32: 9-13.
 • "Eğitim-halk kütüphanesi ilişkisi" , Ayna, 1994, 1(2): 103-106.
 • "Sansür ve okuma alışkanlığı: karşıtların birliği mi?" , Kitap Gazetesi , 1993, 2(18): 25.
 • "Kütüphane kullanma alışkanlığı" , Yaşadıkça Eğitim, 1993, 3 (27): 6-8.
 • "Türkiye'de kağıt ve yayıncılık" , Milliyet Sanat Dergisi, 1991, (272): 16-17.
 • "Yayın yaşamına bir kanal: kütüphaneler" , Bülten 1990, 1:1-2.
 • "Kültürel yaşamımızda sayıların dili" , Milliyet Sanat Dergisi, 1990, (235): 36-38.
 • "Okuma alışkanlığı ve halk kütüphaneleri" , Çağdaş Eğitim, 1991, 16, (164): 37-40.
 • "Okuma alışkanlığı" , Yaşadıkça Eğitim, 1991, (15/ Mart-Nisan): 5-10.
 • "Kütüphane ve okuma alışkanlığı" , Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 1991, 3, (33): 5.
 • "Ülkemizde okuma olgusu" , Yayın Dünyası 1989, 9: 2-3.
 • "Batı ülkelerinde okuma olgusu" , Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 1989, 23 (3): 56-61.
 • "Ülkemizde okuma olgusunun ekonomik boyutu" , Öğretmen Dünyası, 1989, (Eylül): 15-17.