Anasayfa .: Sürekli Eğitim

Sürekli Eğitim

Bölümümüz öğretim elemanları, bilgi ve belge yönetimi alanında çalışan kişilerin mesleki konulardaki bilgi gereksinimlerini karşılamak ve gelişmeleri izlemelerinde yardımcı olmak amacıyla çeşitli düzey ve türde eğitim etkinlikleri düzenlemekte veya dernek ve kurumların bu amaçla hazırlamış oldukları programlar içinde yer almaktadırlar.

Yaz Seminerleri

BBY Yaz Semineri 2017
BBY Yaz Semineri 2016
BBY Yaz Semineri 2015

Verilen Hizmet İçi Eğitim Konuları
 1. "Sosyal Bilimlerde Etik Sorunu: İntihal ve Alıntılar",23 Şubat 2012, Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerleri 1, Süleyman Demirel Üniversitesi. (Prof. Dr. N. Özenç Uçak)
 2. "Halk Kütüphanelerinde Gezgin Uygulamalar ve Sosyal Ağların Kullanımı",20-22 Mayıs 2011, Halk Kütüphaneleri 2011 Sinop Bölge Semineri. (Prof. Dr. Y. Tonta)
 3. "Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği", "Çocuk Yayınları ve Yayıncılığı" ve "Almanya Çocuk Kütüphaneleri", 20-22 Mayıs 2011, Halk Kütüphaneleri 2011 Sinop Bölge Semineri. (Prof. Dr. B. Yılmaz)
 4. "Çocuk ve Kitap",20-22 Mayıs 2011, Halk Kütüphaneleri 2011 Sinop Bölge Semineri. (Prof. Dr. N. Özenç Uçak)
 5. "Örnek bir MARC Uygulama Projesi",20-22 Mayıs 2011, Halk Kütüphaneleri 2011 Sinop Bölge Semineri. (Araş. Gör. T. Çakmak)
 6. "Çocuk Kütüphaneleri ve Yayıncılığı", 18-20 Şubat 2011, Halk Kütüphaneleri 2011 Şanlıurfa Bölge Semineri. (Prof. Dr. B. Yılmaz)
 7. "Çocuk ve Kitap",18-20 Şubat 2011, Halk Kütüphaneleri 2011 Şanlıurfa Bölge Semineri. (Prof. Dr. S. Kurbanoğlu)
 8. "Gençlere Yönelik Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanımı" ve "Halk Kütüphanelerinde Web Sayfası Uygulamaları", 5-7 Mart 2010 Halk Kütüphaneleri Samsun Bölge Semineri. (Prof. Dr. B. Yılmaz)
 9. "Çocuk Kütüphaneleri ve Yayıncılığı", 7-9 Mayıs 2010, Halk Kütüphaneleri 2010 Denizli Bölge Semineri. (Prof. Dr. B. Yılmaz)
 10. "Çocuk Kütüphaneleri ve Yayıncılığı", 3-5 Aralık 2010, Halk Kütüphaneleri 2010 Çanakkale Bölge Semineri. (Prof. Dr. B. Yılmaz)
 11. "Çocuk ve Kitap",3-5 Aralık 2010, Halk Kütüphaneleri 2010 Çanakkale Bölge Semineri. (Prof. Dr. N. Özenç Uçak)
 12. "Gençlere Yönelik Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanımı" ve"Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Web Kullanımı ve Örnekler", 30-31 Ekim 2009, Halk Kütüphaneleri Diyarbakır Bölge Semineri. (Prof. Dr. B. Yılmaz)
 13. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri, Proje Geliştirme ve Halkla İlişkiler", Halk Kütüphaneleri İstanbul Bölge Semineri, 13-14 Aralık 2007, İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi. (Prof. Dr. B. Yılmaz)
 14. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri, Proje Geliştirme ve Halkla İlişkiler", Halk Kütüphaneleri Van Bölge Semineri, 1-2 Kasım 2007, Van İl Halk Kütüphanesi. (Prof. Dr. B. Yılmaz)
 15. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri, Proje Geliştirme ve Halkla İlişkiler", Halk Kütüphaneleri Erzurum Bölge Semineri, 4-5 Haziran 2007, Erzurum İl Halk Kütüphanesi.(Prof. Dr. B. Yılmaz)
 16. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri, Proje Geliştirme ve Halkla İlişkiler", Halk Kütüphaneleri Trabzon Bölge Semineri, 19-20 Nisan 2007, Trabzon İl Halk Kütüphanesi.(Prof. Dr. B. Yılmaz)
 17. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri, Proje Geliştirme ve halkla ilişkiler", Halk Kütüphaneleri Ankara Bölge Semineri, 5-6 Mart 2007, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi.(Prof. Dr. B. Yılmaz)
 18. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliştirme", Halk Kütüphaneleri Antalya Bölge Semineri, 14-15 Aralık 2006, Antalya İl Halk Kütüphanesi.(Prof. Dr. B. Yılmaz)
 19. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliştirme", Halk Kütüphaneleri Bartın Bölge Semineri, 16-17 Kasım 2006, Bartın İl Halk Kütüphanesi.(Prof. Dr. B. Yılmaz)
 20. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliştirme", Halk Kütüphaneleri Gaziantep Bölge Semineri, 2-3 Kasım 2006, Gaziantep İl Halk Kütüphanesi.(Prof. Dr. B. Yılmaz)
 21. "Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliştirme", Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri, 1-2 Haziran 2006, Manisa İl Halk Kütüphanesi.(Prof. Dr. B. Yılmaz)
 22. "Demokrasi, sivil toplum, çok kültürlülük ve halk kütüphaneleri", PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı 16-19 Kasım 2002 Milli Kütüphane, Ankara.(Prof. Dr. B. Yılmaz)
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 28.02.2018
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş