Anasayfa .: Meslek Yemini
Bilgi ve Belge Yönetimi Meslek Yemini


Meslek yaşamım boyunca, kullanıcılar arasında hiçbir ayrım yapmayacağımı; kullanıcıların bilgiye erişmelerini sağlamak için sahip olduğum bütün bilgi ve becerileri kullanacağımı; düşünce özgürlüğünden yana davranacağımı ve sansüre karşı çıkacağımı; telif haklarını gözeteceğimi; mesleğimin ve kurumumun saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağımı; kullanıcıların özel yaşam gizliliklerine saygı göstereceğimi; mesleki görev ve sorumluluklarımı yerine getirirken kişisel çıkar sağlamayacağımı; mesleğime emeği geçenlere saygı göstereceğimi; mesleki işbirliği ve dayanışmaya özen göstereceğimi; kendimi mesleki olarak sürekli geliştireceğimi; mesleki ve yönetsel ilişkilerimde adil ve dürüst davranacağımı; mesleğimi etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştireceğimi beyan ederim.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 18.10.2016
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş