Anasayfa .: Lisansüstü Programı

Lisansüstü Programı

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür. Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam 24 kredilik dersi ve kredisiz seminer dersini başarıyla tamamladıktan sonra tez aşamasına geçebilirler. Doktora öğrencileri 24 kredilik dersleri başarıyla tamamladıktan, yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra teze başlayabilirler.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınava Yönetmeliği

Yüksek Lisans Ders Tanım ve İçerikleri

Doktora Ders Tanım ve İçerikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 10.09.2014
Web Sorumlusu : Uzm. Faik Demirbaş