Anasayfa .: Tüm Duyurular .: Duyuru Detayı

Duyuru Detayı


Yüksek Lisans - Doktora Programları 2016-17 Bahar Dönemi Başvuru Süreci
 

( Yayın Tarihi : 11.01.2017 )

Yüksek Lisans İçin Başvuru Ölçütleri  

 1. Herhangi bir lisans programından mezun olmak
 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) herhangi bir puan türünde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.
 3. Yüksek lisans kontenjanımız Türk öğrenciler için 5’tir.
 4. Başvurular 23-26 Ocak 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü “Bilgi Sistemi-Aday Öğrenci” menüsü üzerinden yapılacak, sisteme yüklenen başvuru belgelerinin asılları (orijinalleri) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne teslim edilecektir.
 5. Yüksek Lisans giriş sınavı 31 Ocak 2017 Salı günü saat: 9.00’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Seminer Odası’nda yapılacaktır.
 6. Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/2016_17_guz_basvurukosullari_tezliyl_dr.pdf
 7.  Eğitim süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/sinavyonetmeligi301116.pdf
 8. 2016-17 Bahar Dönemi Akademik Takvimi için bakınız: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/2016_2017_bahar.pdf

 

Doktora İçin Başvuru Ölçütleri  

 1. Herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmak
 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gerekir.
 3. Doktora kontenjanımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 3tür.
 4. Başvurular 23-26 Ocak 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü “Bilgi Sistemi-Aday Öğrenci” menüsü üzerinden yapılacak, sisteme yüklenen başvuru belgelerinin asılları (orijinalleri) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne teslim edilecektir.
 5. Doktora giriş sınavı 31 Ocak 2017 Salı günü saat: 13.30’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Seminer Odası’nda yapılacaktır.
 6. Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/2016_17_guz_basvurukosullari_tezliyl_dr.pdf
 7.  Eğitim süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/sinavyonetmeligi301116.pdf
 8.  2016-17 Bahar Dönemi Akademik Takvimi için bakınız: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/2016_2017_bahar.pdf

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 18.10.2016
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş