Anasayfa .: Tüm Duyurular .: Duyuru Detayı

Duyuru Detayı


Lisans Programı Değişikliği İle İlgili Duyuru
 

( Yayın Tarihi : 07.01.2011 )

Yaklaşık 40 yıldır eğitim veren Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, teknolojik ve toplumsal gelişmelere ayak uydurmak ve Bilgi Toplumunun ihtiyaç duyduğu bilgi profesyonellerini daha iyi yetiştirebilmek amacıyla 2009 yılından bu yana sürdürdüğü lisans programını güncelleştirme çalışmalarını tamamlamıştır. Bu amaçla önce mevcut ders programı incelenmiş, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, paydaşlarımızın ve meslektaşlarımızın ders programı ve staj hakkındaki görüşleri ve beklentileri saptanmış, elde edilen görüşler doğrultusunda hazırlanan çalışma belgeleri, bilgi ve belge yönetimi eğitimi kavramsal modeli ve geliştirilen taslak ders programı 2010 yılında Bölümün web sayfasında yayımlanmıştır (bkz. Nasıl Bir Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi?; “Lisans Programı Değişiklik Önerisinin Gerekçeleri”). Taslak lisans programı tartışma listelerinde duyurulmuş, mesleki derneklere ve öğrencilerimizin staj yaptıkları kuruluşlara da gönderilmiştir. Alınan geribildirimler doğrultusunda taslak programa son şekli verilmiş ve 4 Ocak 2011 tarihinde yapılan Bölüm Akademik Kurulunda oybirliğiyle kabul edilmiştir (program ve ilgili belgelerin adresleri aşağıda verilmiştir) . Üniversite Senatosu tarafından onaylanması beklenen lisans programı değişiklik önerisi 2011-2012 öğretim yılından başlayarak uygulanacaktır.       

 

Genel gerekçeleri ve mevcut programda gözlenen bazı eksiklikleri dikkate alarak ve bir kavramsal modele dayandırılarak geliştirilen yeni lisans programının en temel özellikleri mevcut programdaki derslerin yarısından fazlasının yenilenmesi ve birçok yeni ders açılması, zorunlu ders sayısının yarı yarıya azaltılması, seçmeli ders sayısının yaklaşık iki kat artırılması ve staj süresinin ilgili kuruluş temsilcilerinin olurları alınarak 42 iş gününe çıkarılmasıdır. Yeni lisans programında öğrenciler mezuniyet için gereken toplam kredinin yaklaşık yarısını seçmeli derslerden sağlayacak ve bir dönemlik staja başlamadan önce hemen hemen bütün zorunlu ve seçmeli dersleri almış olacaklardır. Yeni lisans programının öğrencilerimizin Bilgi Toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmelerini kolaylaştıracağı ve mezunlarımızın yeni ortaya çıkan iş pazarlarında daha kolay iş bulmalarını sağlayacağı kanısındayız.

 

Bu vesileyle program değişikliği çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, mezunlarımıza, mesleki derneklerimize, düzenlediğimiz toplantılara katılarak programın şekillenmesine katkıda bulunan stajyer kuruluş temsilcilerine teşekkür ederiz.   

 

Saygılarımızla.

 

 

Lisans programı değişiklik önerisinin gerekçeleri ( pdf )

Lisans programı ders listesi, ( pdf 

Lisans programı ders tanımları, (pdf

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 18.10.2016
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş