Anasayfa .: Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı

Bölümümüz ile HÜ İktisat Bölümü arasında çift ana dal programı bulunmaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin İktisat Bölümü diploması hakkı kazanılabilmesi için yönetmeliğin öngördüğü en az (36) kredilik aşağıda linki verilen dersleri alması zorunludur.
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/ciftanadaliktisat.pdf

Çift ana dal programına başvuracak öğrencilerin aşağıdaki noktalara dikkat etmesi ve linkte yer alan yönetmeliği dikkatlice okumaları gerekmektedir.
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/web_alt_sayfalar/yonetmelikler/ciftanadal_2013.pdf

  • Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
  • Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 2,75 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunulması gerekir.
  • Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
  • Çift anadal programında genel akademik ortalaması ders aldığı iki yarıyıl 2,5’nin altında kalan öğrencilerin çift anadal programından ilişiği kesilir.
  • Normal eğitim süresinin sonunda Yönetim Kurulu kararıyla 2 yarıyıl ek süre verilen öğrenci mezun olmamızsa çift anadal programından ilişiği kesilir.
  • Öğrencinin mezun olabilmesi için çift ana dal programından genel not ortalamasının en az 2,75 olması gerekir.
  • İkinci ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci ana dal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
  • Çift ana dal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin ana dal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
  • Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
  • Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.

Türkçe İktisat Bölümü öğrencilerinin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü diploması hakkı kazanabilmesi için öngördüğü en az (36) kredilik aşağıda linki verilen dersleri alması zorunludur.

Türkçe İktisat Bölümü İçin Çift Anadal Programı Dersleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 18.10.2016
Web Sorumlusu : Uzm. Faik Demirbaş