Anasayfa .: BBY Yaz Semineri 2015

BBY Yaz Semineri 2015

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından 15-19 Haziran 2015 tarihlerinde 5 günlük bir eğitim semineri düzenlenmektedir. Bu eğitimin temel amacı meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Seminere ilişkin açıklamalar, seminer programı ve ders içerikleri aşağıda yer almaktadır.

·         Seminer başvuruları elektronik olarak gerçekleştirilecektir. Elektronik başvuru ön kayıt, başvuru sonrası seminer ücretinin yatırılması ise kesin kayıt anlamına gelecektir.

·         Seminere katılım 40 kişi ile sınırlıdır.

·         5 günlük seminer ücreti 250 TL'dir. Katılımcılar bu ücret karşılığında istediği sayıda eğitime katılabilir. Kayıt için başvuru yapıldıktan sonra seminer ücretinin 22 Mayıs tarihine kadar aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

Ziraat Bankası
Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Şubesi
IBAN: TR240001002486652840435002
Hesap Adı: Yedi Sekiz Dokuz Eğitim Bilişim Danışmanlık

·         Kontenjan durumu kesin kayıt üzerinden takip edilecektir. Başvuru sonrası seminer ücretinin yatırılması konusunda hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir. Kontenjanın dolması halinde başvuru yapmış ancak henüz kaydı onaylanmamış olan kişilerin başvurusu askıya alınacaktır.

·         Seminerde yer alan eğitimlerden en az 3 tanesine katılmak koşuluyla katılımcılara sertifika verilecektir.

·         Seminer Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü dersliklerinde verilecektir.

·         Eğitimler iki oturum halinde gerçekleşecektir. Sabah oturumu 9:30-12:30, öğleden sonra oturumu ise 13:30-16:00 arasında olacaktır. Öğle yemeği ile ilgili açıklama daha sonra duyurulacaktır.

Seminerle ilgili her türlü iletişim için aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılabilir.

Öğr. Gör.Dr.Turgay Baş
turgaybas@hacettepe.edu.tr
0312 2978200 - 125

SEMİNER KAYIT BAŞVUSURU

 


 

SEMİNER PROGRAMI

Tarih

Dersin Adı

Öğretim Sorumlusu

Derslik

15 Haziran 2015

Pazartesi

9.30-16.00

Web Tasarımı

Öğr. Gör. Dr. Turgay Baş

Edebiyat Fakültesi

B8-1K 101

16 Haziran 2015

Salı

9.30-16.00

Elektronik Yayıncılık

Uzm. Orçun Madran

Edebiyat Fakültesi

B8-1K 101

17 Haziran 2015 Çarşamba

9.30-16.00

Bilginin Düzenlenmesi

ve  RDA

Prof. Dr. Bülent Yılmaz/

Arş. Gör. Tolga Çakmak

Edebiyat Fakültesi

B8-1K 101

18 Haziran 2015 Perşembe

9.30-16.00

Kurumsal İletişim, Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamaları

Doç. Dr. Özgür Külcü

Edebiyat Fakültesi

B8-1K 101

19 Haziran 2015 Cuma

9.30-16.00

Bilgi Okuryazarlığı

Arş. Gör. Tolga Çakmak /

Arş. Gör. Şahika Eroğlu

Edebiyat Fakültesi

B8-1K 101

 

DERS İÇERİKLERİ

 

1.       WEB TASARIMI

Eğitimin amacı, temel web tasarım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır. Web tasarımına giriş niteliği taşıyacak bu eğitim, web tasarımı sürecine ilişkin basit ve sık ihtiyaç duyulan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Kurumlarında temel web tasarımı becerilerine ihtiyaç duyan bilgi yöneticileri bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Katılımcıların temel düzeyde bilgisayar ve internet kullanım becerileriyle birlikte web tasarımına ilişkin ilgi/bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

    

Eğitim Kazanımları Neler Olacaktır?

Web tasarımı eğitimini tamamlayan katılımcılar;

· İnternet teknolojilerine ilişkin genel bilgi birikimine sahip olacak, · Bir web sitesinin nasıl yayınlanacağını bilecek, · Temel HTML ve CSS kodlarını bilecek ve bu dillerin kullanım mantığını kavrayacak, · Giriş düzeyinde Web Tasarım Editörü (Adobe Dreamweaver) kullanabilecek, · Basit bir web sitesi tasarlayabilecek, · Daha önceden yayınlanmış bir web sitesinde güncellemeler yapabilecek, · İçerik yönetim sistemlerini kullanarak web sitesi oluşturabilecektir.

 

İki aşamadan oluşacak eğitimin ilk aşamasında (seminer öncesi) katılımcılar uzaktan eğitim ile eğitim içeriklerine ulaşacak, ikinci aşamada ise yüz yüze eğitim düzenlenecektir.

 

2.       ELEKTRONİK YAYINCILIK

Eğitimde, günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak kurumsal yayın süreçlerini elektronik ortama taşıyan altyapıyı oluşturacak bilgi ve deneyimlerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

 

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

Katılımcıların temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları yeterlidir. Buna ek olarak İnternet ile ilgili genel kavramlara (Web sitelerinde gezinti yapabilmek, e­posta kullanabilmek, vb.) hakim olmaları da beklenmektedir. Geleneksel yayın süreçlerini elektronik ortama taşımak isteyen herkes eğitimin hedef kitlesi içerisinde yer almaktadır.

 

Eğitim Kazanımları Neler Olacaktır?

Elektronik yayıncılık eğitimini tamamlayan katılımcılar;

● Bulut bilişimin olanaklarından yararlanarak İnternet temelli yayın süreçlerini öğrenecek, ● Süreli yayınları elektronik ortama taşıyabilecek ya da elektronik ortamda oluşturabilecek, ● Monografları elektronik ortama taşıyabilecek ya da elektronik ortamda oluşturabilecek, ● Farklı elektronik yayın formatları ile içeriklerini oluşturup, yayınlayabilecek, ● Elektronik ortamdaki yayınları ile ilgili lisanslama çalışmaları yapabileceklerdir.

 

3.       BİLGİNİN DÜZENLENMESİ VE RDA

Bu eğitim ile günümüzde hızlı bir artış ve çeşitlenme gösteren bilgi kaynaklarına/nesnelerine kullanıcıların etkin bir şekilde erişimlerini sağlamak için bilgi merkezlerinde gerçekleştirilen kaynak tanımlama, sınıflama ve erişim ile ilgili konuların uygulamalı olarak verilmesi hedeflenmektedir.

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Bu eğitimin hedef kitlesini bilgi merkezlerindeki bilgi kaynaklarının tanımlanması ve erişime sunulması ile ilgili çalışmalarda bulunan bilgi yöneticileri oluşturmaktadır. Eğitime katılacak bilgi yöneticilerinin temel bilgisayar becerilerinin yanı sıra bilgi kaynağı tanımlama ile ilgili becerilere temel düzeyde sahip olması beklenmektedir.

Eğitim Kazanımları Neler Olacaktır?

Bilginin düzenlenmesi ve RDA eğitimini tamamlayan katılımcılar;

· Bilgi kaynaklarının tanımlanmasında karar verme süreçlerinde dikkate almaları gereken yaklaşım ve bakış açıları hakkında bilgi sahibi olacak, · Bilgi kaynaklarının tanımlanmasında kullanılan RDA standardı ile ilgili model ve teorileri öğrenecek, · Günümüzde bir disiplin olarak da nitelendirilen ve değişen kullanıcı beklentilerine cevap verebilecek nitelikteki bilgi düzenleme sistemlerinin gelişim evrelerini kavrayacak, · Kurumlarında kullanmış oldukları sistemlerin bilgi düzenleme ile ilgili modüllerine yönelik geliştirme ve iyileştirme gerektiren konuları temel düzeyde belirleyebilecek, · Günlük iş süreçlerinde kaynak tanımlama, sınıflama ve erişime sunma gibi konulardaki uygulama bilgilerini geliştirme olanağına sahip olacaklardır.

 

4.       KURUMSAL İLETİŞİM, BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME UYGULAMALARI

Eğitim programı güncel gelişmeler çerçevesinde organizasyonlarda iletişim ve bilgi sistemlerini açıklamayı, kamu yönetiminden yazışma ve dosyalama uygulamalarını anlatmayı, katılımcılara basılı ve elektronik ortamda arşivleme ve belge yönetimi sistemleri kurmak ve geliştirmek için temel beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

Kamu ve özel kuruluşların idari işleyiş,  bilgi sistemleri, belge ve arşiv uygulamalarından sorumlu ya da bu uygulamaları yürüten personel ve yöneticiler eğitim programına katılabilir.

Eğitim Kazanımları Neler Olacaktır?

Kurumsal İletişim, Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamaları eğitimini tamamlayan katılımcılar;

Katılımcılarda kamu hukuku idari ve yasal düzenlemeler ile uluslararası standartlar çerçevesinde, idarenin işleyişi, resmi iletişim, belge yönetimi ve arşivleme uygulamalarına dönük bilgi ve uygulama deneyimini kazanmış olacaklardır. Ayrıca, eğitim, konuya ilişkin sistem geliştirme ya da iyileştirme ihtiyacı duyan kuruluşlar için temel altyapının sağlanmasına da katkıda bulunabileceklerdir.  

 

 

5.       BİLGİ OKURYAZARLIĞI

Bu eğitim programının genel amacı, program katılımcılarının bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda kurumlarındaki kullanıcılarında bilgi okuryazarlığı becerileri oluşturma ve geliştirebilmeleri için eğitmektir.

 

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

Bilgi merkezlerinde çalışan ve hem kendisini bu konuda geliştirmek hem de kullanıcılarına bilgi okuryazarlığı eğitimi verme durumunda olan ya da bunu planlayan kütüphaneci, arşivci vb. bilgi yöneticileri katılabilirler.

Eğitim Kazanımları Neler Olacaktır?

Bilgi okuryazarlığı eğitimini tamamlayan katılımcılar;

·         Kendi bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmiş olacaklardır.

·         Kullanıcılarının bilgi okuryazarlık düzeylerini değerlendirebileceklerdir.

·         Kurumlarında kullanıcıları için bilgi okuryazarlığı programları geliştirip, uygulayabileceklerdir.SEMİNER KAYIT BAŞVUSURU

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 16.11.2016
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş