Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Zehra Taşkın

Makaleler / Articles
 • Taşkın, Z. (2018, 20 Nisan). Çöp yayınlar başarıyı ölçmemeli! (Garbages can not be a measure for success!). Herkese Bilim Teknoloji, 108. (pdf)
 • Al, U., Doğan, G., Soydal, İ. ve Taşkın, Z. Libraries as Learning Environments: The Example of "Libraries for Everyone". Accepted for Library Management
 • Taşkın, Z. & Al, U. (2018). A Content-based Citation Analysis Study based on Text Categorization. Scientometrics, 114(1), 335-357. (DOI: 10.1007/s11192-017-2560-2) (Author copy)
 • Aydinoglu, A.U. & Taşkın, Z. (2018). Origins of Life Research: A Bibliometric Approach. Origins of Life and Evolution of Biospheres, 48(1), 55-71. (Author copy)
 • Aydinoglu, A.U., Doğan, G. & Taşkın, Z. (2017). Research data management in Turkey: Perceptions and practices. Library Hi-Tech, 32(2), 271-289. Link to EmeraldInsight. (Author copy). 
 • Al, U., Doğan, G., Soydal, İ. ve Taşkın, Z. (2017). Herkes için Kütüphane Projesi başlangıç çalışması (Baseline study of Libraries for Everyone). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 31(1), 11-30. Doi: 10.24146/tkd.2017.0 (pdf)
 • Taşkın, Z. ve Akça, S. (2016). Mapping and bibliometric analysis of American Historical Review citations and its contribution to the field of history. Journal of Information and Knowledge Management, 15(4) (author copy).
 • Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme (An evaluation of Scopus Journal Selection Criteria). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 30(1), 8-19 (pdf).
 • Al, U. & Taşkın, Z. (2015). Relationship between economic development and intellectual production. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 9(1), 25-35 (author copy). 
 • Taşkın, Z. ve Aydinoglu, A.U. (2015). Collaborative interdisciplinary astrobiology research: a bibliometric study of the NASA Astrobiology Institute. Scientometrics, 103(3), 1003-1022 (author copy) 
 • Taşkın, Z. (2014). Elektronik Kaynak Lisans Anlaşmaları: Türkiye’de Kütüphane ve Kütüphanecilerin Durumu (License Agreements for Electronic Resources: The Current Situation of Turkish Libraries and Librarians). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 28(1), 6-17 (pdf).
 • Taşkın, Z. and Al, U. (2014). Standardization Problem of Author Affiliations in Citation Indexes. Scientometrics, 98(1), 347-368 (author copy).
 • Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. and Düzyol, G. (2012). Collaboration of Turkish Scholars: Local or Global?. CollNet Journal of Scientometrics and Information Management, 6(1). (pdf)
 • Taşkın, Z. (2011). İlkçağ Uygarlıklarında Kitap ve Kütüphane: Efes Celsus Kütüphanesi (Books and Libraries in the Ancient World: Celsus Library in Ephesus). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 25(1), 86-96. (pdf
 • Taşkın, Z. and Çakmak, T. (2010). Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi Bibliyometrik Profili (Bibliometric Profile of Information World Since the Beginning). Bilgi Dünyası (Information World), 11(2): 332-348. (pdf)
 • Kesen, S., Şenol, C. and Yanar Z. (2008). Google Scholar ve Scirus Arama Motorlarında Türkçe Anahtar Sözcüklerle Yapılan Taramalar Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation of Google Scholar and Scirus Search Engines Using Turkish Search Queries). Bilgi Dünyası (Information World), 9(1): 140-157. (pdf)
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş