Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Arş.Gör. Zehra Taşkın

Makaleler / Articles
  • Taşkın, Z. (2014). Elektronik Kaynak Lisans Anlaşmaları: Türkiye’de Kütüphane ve Kütüphanecilerin Durumu (License Agreements for Electronic Resources: The Current Situation of Turkish Libraries and Librarians). Türk Kütüphaneciliği, 28(1), 6-17 (pdf).
  • Taşkın, Z. and Al, U. (2014). Standardization Problem of Author Affiliations in Citation Indexes. Scientometrics, 98(1), 347-368 (author copy).
  • Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. and Düzyol, G. (2012). Collaboration of Turkish Scholars: Local or Global?. CollNet Journal of Scientometrics and Information Management, 6(1). (pdf)
  • Taşkın, Z. and Çakmak, T. (2010). Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi Bibliyometrik Profili (Bibliometric Profile of Information World Since the Beginning). Bilgi Dünyası, 11(2): 332-348. (pdf)
  • Kesen, S., Şenol, C. and Yanar Z. (2008). Google Scholar ve Scirus Arama Motorlarında Türkçe Anahtar Sözcüklerle Yapılan Taramalar Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation of Google Scholar and Scirus Search Engines Using Turkish Search Queries). Bilgi Dünyası, 9(1): 140-157. (pdf)
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Uzm. Faik Demirbaş