Doç.Dr. Zehra Taşkın

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 119

http://zehrataskin.com

ztaskin@hacettepe.edu.tr    /    zehrayanar@gmail.com

orcid.org/0000-0001-7102-493X