Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Tolga Çakmak

Hakkında

  

 (0312) 297 82 00 / 125

  : (0312) 299 20 14 

  : http://tolgacakmak.net 

 : tcakmak_'at'_hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesini aldı. Lisans eğitimi süresinde aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim alan Tolga Çakmak, 2011 yılında Kurumsal İçerik Yönetimi konusundaki tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini, 2016 yılında ise  kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusundaki tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Şu anda da aynı bölümde Araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Tolga Çakmak, 2010-2014 yılları arasında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nde Başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.  Bu derneğin resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinde editörlük görevi yaptı. Tolga Çakmak, Avrupa RDA Çalışma grubu (EURIG) üyesidir.

Ayrıntılı bilgi için http://tolgacakmak.net adresinden kişisel web sayfasını ziyaret ediniz.

Çalışma alanları; bilginin düzenlenmesi, bilgi kaynaklarının tanımlanması, üstveri, dijitalleştirme, dijital kütüphaneler ve müzelerde bilgi yönetimidir.


Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş