Doç.Dr. Şahika Eroğlu

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 124

sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr