Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Özgür Külcü

BBY 255 BELGE YÖNETİMİ

Ders İçeriği ve Program

Araştırma Konuları

DERS NOTLARI
 
1. Belge Yönetimine Giriş
2. Resmi Yazışma ve Bilgi Sistemleri
3. Dosyalama Uygulamaları
4. e-Yazışma Yöntem ve Teknikleri
5. Elektronik Belge Yönetimi
 
Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi Çözümleri
 

Kaynaklar - Resources

  • Yasalar, Standartlar ve Diğer Düzenlemeler Veri Tabanı 
  • Managing Information and Records (Kitap/Book, 2007)
  • Managing Information and Records (2012) Chapter 2 Chapter 3Chaoper 6
  • Dijital içerik Yönetimi Makale
  • Belge Ontolojileri Geliştirme Örnek Bir Çalışma
  • Külcü, Ö. (2018). Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi. İstanbul. Hiper Yayın (230s.)
  • Külcü, Ö. (2018). Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi. İstanbul. Hiper Yayın (495s.)

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş