Prof.Dr. Özgür Külcü


Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 116

kulcu@hacettepe.edu.tr  /  ozgurkulcu@gmail.com