Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Arş.Gör. Nilay Cevher

Cevher, N. & Külcü, Ö. (2014). Türkiye’de ve Dünyada Bellek Kurumlarında Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi, Tanımlanması ve Bütünleştirilmesine Dönük Koşullar. (Requirements Towards Digitization, Identification and Integration of Cultural Heritage in Memory Institutions in Turkey and the World). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama. Eylül, 3-5, 2014, Kastamonu, Türkiye.

- Soylu, D., Cevher, N. & Schirone, M. (2015). Information-seeking Behavior and Information Needs of Farmers. (Çiftçilerin Bilgi Arama Davranışları ve Bilgi Gereksinimleri). European Conference on Information Literacy (ECIL). Ekim, 19-22, 2015. Tallinn, Estonya.

- Yılmaz, B. & Cevher, N. (2016). Belediyelerin Yenilikçi Kütüphane Hizmetlerinde Yaratıcı Alan (Makerspace) Uygulaması. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu. Mayıs, 11-14, 2016. Bursa, Türkiye. 

- Cevher, N. & Öztemiz, S. (2017). Video Games in Information Services: A Qualitative Research. (Bilgi Hizmetlerinde Video Oyunlar: Nitel Bir Çalışma). Western Balkan Information Literacy Conference (WBILC 2017). Haziran, 6-9, 2017. Bihac, Bosna-Hersek.

- Öztemiz, S. & Cevher, N. (2017). Information Seeking Behaviour of Economists: A Qualitative Research. (Ekonomistlerin Bilgi Arama Davranışı: Nitel Bir Çalışma). Western Balkan Information Literacy Conference (WBILC 2017). Haziran, 6-9, 2017. Bihac, Bosna-Hersek. 

- Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Soylu, D., Yıldırım, B.F., Cevher, N. & Kurbanoğlu, S. (2017). Environmental Literacy of Academic Librarians. (Üniversite Kütüphanecilerinin Çevre Okuryazarlığı). European Conference on Information Literacy (ECIL). Eylül, 18-21, 2017. Saint-Malo, Fransa. 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 19.02.2014
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş