Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Arş.Gör. Nilay Cevher

Eğitim 

Doktora: 2016-  , Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Yüksek Lisans: 2011-2016, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Lisans: 2007-2011, Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Pedagojik Formasyon: 2010-2011, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

ERASMUS: 2016-2017 Güz Dönemi, Charles Üniversitesi, LIS, Prag, Çek Cumhuriyeti

 

Dernek Üyeliği, Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği

Ekim 2014- Ekim 2016 Türk Kütüphaceiler Derneği Genel Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi.

Ekim 2015- Ekim 2016 Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Editör Yardımcısı.

II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, 2016, Bilim Komitesi Üyesi.

Western Balkan Information Literacy Conference (WBILC), 2018,  Bilim Komitesi Üyesi

 

Ders Asistanlıkları

BBY152 Bilginin Düzenlenmesi

BBY165 İletişim ve Toplum

BBY254 Bilgi Arama Davranışları

BBY268 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri

BBY403 Mesleki Etik

 

Bölüm İçi Görevler

2014 yılı Mezuniyet Komitesi Üyesi

2015 yılı Mezuniyet Komitesi Üyesi

2014-2015 Güz ve Bahar Dönemi 1. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2015-2016 Güz ve Bahar Dönemi 2. Sınıf Öğrencilerinin Danışmanlığı

2016 BBY Kariyer Günü, Koodinatör Yardımcılığı

2017-2018 Güz ve Bahar Dönemi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Danışmanlığı

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 19.02.2014
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş