Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Arş.Gör. Nilay Cevher

-Kolay Okunabilen Materyaller için İlkeler. (2017). Çev. Nilay Cevher. Türk Kütüphaneciliği, 31(1), 168-187.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 19.02.2014
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş