Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Arş.Gör. Nilay Cevher

- Cevher, N. & Soylu, D. (2015). Information-seeking behavior of the Google Generation. (Google Jenerasyonunun bilgi arama davranışı). European Conference on Information Literacy. Ekim, 19-22, 2015, Tallinn, Estonya. 

- Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Soylu, D., Yıldırım, B.F., Cevher, N. & Kurbanoğlu, S. (2017). The role of green libraries in environmental sustainability: A study on approaches of academic library directors. (Yeşil kütüphanelerin çevresel sürdürülebirlik üzerindeki rolü: Üniversite kütüphaneleri daire başkanlarının yaklaşımları üzerine bir çalışma). European Conference on Information Literacy. Eylül, 18-21, 2017, Saint-Malo, Fransa.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 19.02.2014
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş