Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan Özenç Uçak

 

  • BBY 618 Danışma Hizmetleri
    Bu derste danışma hizmetlerinin felsefesi. bilgi merkezlerinde danışma hizmeti tasarlama, teknolojinin danışma hizmetlerine etkisi, danışma hizmetlerinin elektronik ortama taşınması, danışma hizmetlerinin yönetimi ve değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenmektedir.
     
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş