Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan Özenç Uçak

 

  • BBY 619 Kullanıcı Araştırmaları
    Bu derste kullanıcı araştırmalarının gelişimi, tasarlanması, kullanılan yöntem ve veri toplama teknikleri, değerlendirilmesi, uygulamaya aktarılması ve alanın sorunları ele alınmaktadır.
     
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş