Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan Özenç Uçak

 

Dersin Adı: BBY 502 Bilgi Hizmetleri

Dersin amacı ve kapsamı: Bu derste genel olarak bilgi hizmetlerinin kapsamı, bilginin seçimi ve sağlanmasından sunumuna kadar verilen hizmetler ele alınacaktır. Danışma hizmetleri, bilgi merkezlerinin kullanıcıları, hizmet tasarlama ve verilen hizmetlerin değerlendirilmesi konuları incelenecektir. 
 
Dersin gereği: Bu ders, bilgi ve belge yönetimi dışında farklı disiplinlerde lisans eğitimi almış ve Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlayan öğrenciler için hazırlanmıştır. Derste, yüksek lisans derslerine geçiş için alanla ilgili   temel bilgi ve  becerilerin kazandırılmasına çalışılmaktadır. Derse devam zorunluluğu vardır. Her hafta işlenecek konularla ilgili ders notları ve okuma listeleri öğrencilere dağıtılmaktadır.

İşlenecek Konular

Bilgi, Bilgi iletimi, bilgi hizmetleri
 
Bilgi kaynakları ve türleri
 
Koleksiyon oluşturma
Koleksiyon oluşturma politikaları
 
Sağlama: Basılı kaynakların sağlanması
Satın alma, bağış, değişim
 
Elektronik kaynakların sağlanması
Elektronik kaynakların seçim kriterleri
Konsorsiyumlar
 
Kullanıcı hizmetleri
Kullanıcı ve kullanıcı türleri
Kullanıcı ile iletişim
 
Kullanıcı araştırmaları
Tanımı gelişimi
Uygulanması
 
Danışma hizmetleri
Danışma hizmetinin felsesi
Danışma koleksiyonu
Seçimi, sağlanması, değerlendirilmesi
 
Geleneksel danışma hizmeti ve uygulamaları
Yayıntarama hizmeti
 
Elektronik ortamda verilen dnışma hizmetleri
Standartları ve uygulamaları
 
Bilgi hizmetlerinin değerlendirilmesi
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş