Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan Özenç Uçak

 

 Dersin adı: BBY 308 Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgi Erişim

Dersin Kredisi: (2 2 3) (AKTS 5)

Dersin Amacı: Temel ve uygulamalı bilimlerin özellikleri, alt alanları, alanın özellikleri, kullanıcılarının tanıtıldığı derste, özellikle fen ve teknik bilimleri alanında bilgi, bilgi kaynakları ve bunlara erişim yöntemleri öğretilmektedir. Basılı ve elektronik ortama kayıtlı bilgi kaynakları, belli başlı bilgi sağlayıcıları, organizasyonlar, örgütler, özel sınıflamalar ve konuyla ilgili yayın yapan dernekler ve bunlardan bilgi sağlama şekilleri tanıtılmaktadır. Fen ve teknik alanlarında koleksiyon oluşturma ve değerlendirme ve bu alanda var olan sorunlar ile çözüm yolları öğretilmektedir. 

Dersin Gerekleri: Bu ders zorunlu ve uygulamalı bir derstir. Ders notları http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucak/bby308/ adresinden erişilebilir. Ayrıca derste işlenecek konularla ilgili literatürün takip edilmesi gerekmektedir. Ders kapsamında verilen haftalık ve dönem ödevleri geçme notunu etkilemektedir. Derse devam zorunluluğu vardır.

Okuma Listesi

1. Information seeking and communicating behavior of scientists and engineers. (1991). Ed. By Cynthia Steinke. London: The Haworth Press, (Bilkent: Q223 I49 1991).
2. Pinelli, Thomas ve diğerleri. (1993). The Information seeking behavior of engineers, Encyclopedia of Library and Information Science. Vol.52, supp.15, N.Y.: Marcel Dekker,, ss.167-201.
3. Poland,Jean A.(1994), Information communication among scientists and engineers, Encyclopedia of Library and Information Science. Vol.53, supp.16, N.Y.: Marcel Dekker, ss.171-181.
4. How to Use Chemical Abstracts. (Bilkent: QD9 L58 1987).
5. Information Sources in Science and Technology. (Bilkent: Q224 P37 1986).
6. Maizell, R. E. (1989). How To Find Chemical Information. New York: Wiley,
7. Pinelli, T. E. (1991). The Information- Seeking Habits and Practices of Engineers, Science and Technology Libraries 11, 3, 5-25.
8. Tenopir, C.. and King, D. W.(2004). Communication Patterns of Engineers. IEEE.

 

İşlenecek Konular:
 
Disiplinlerarası alanlarda bilgi erişim,
bilgi hizmetleri, sorunları ve çözüm önerileri
disiplinlerarası alanlarda temel bilgi kaynakları
Fen bilimleri:
alan özellikleri, alt alanları, kullanıcıları, temel kaynakları, Web of Science, bilgi hizmetleri.
Biyoloji:
alan özellikleri, kaynakları, BIOSIS, CAB Abstracts
Botanik ve Zooloji:
Biyolojiden ayrılan özellikleri, kaynakları
Matematik ve İstatistik:
alan özellikleri,kaynakları, dernekler, sınıflama şemaları, STMA-Z, MR
Mühendislik:
alan özellikleri, mühendislikte bilgi, mühendislikte iletişim,
bilgi kullanımı, temel kaynaklar ve servisler,
EIII, Engineering Vilage , COMPENDEX, INSPEC
Sanayide bilgi:
küçük ve büyük ölçekli sanayi kollarının bilgi ihtiyacı
patent, hazırlanması, türleri, faydalı model, patentlere erişim
standartlar, özellikleri, standartlara erişim
teknik raporlar, özellikleri ve erişim
markalar, telif hakları ve erişim
Kimya:
alan özellikleri bilgi kullanımı, bilgi erişim,
Chemical Abstracts, SciFinder, dernekler
Fizik:
alan özellikleri, bilgi kaynakları,
Science Abstracts, INSPEC
Değerlendirme
 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş