Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan Özenç Uçak

 

Dersin adı: BBY 203 Bilgi Gereksinimi ve Kullanıcı Grupları

Kredisi:  (3 0 3) (AKTS 3) Lisans

Dersin Amacı: Dersin amacı; öğrencilere ileride hizmet verecekleri kullanıcıları farklı özellikleriyle tanıtmak ve onların bilgi gereksinimlerini karşılayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu amaçla bilgi, bilgi türleri, bilgi kullanım özellikleri ve bilgi arama davranışları konularının işlendiği derste, kullanıcı grupları tanıtılmakta, kullanıcı çalışmaları, kullanıcı çalışmalarının önemi,  tarihsel gelişimi, planlanması ve kullanılan yöntemler açıklanmakta, ayrıca  kullanıcı tatmini, kullanıcı tatmininin nasıl ölçüleceği ve son kullanıcı kavramı üzerinde durulmaktadır. 


Dersin Gerekleri: Derse devam etmek zorunludur.  Öğrenciler ders notlarına  kişisel web sayfamdan (  www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/nazanozencucak/  ) ulaşabilirler. Öğrencilerin ders notlarının yanı sıra okuma listesinde yer alan yayınlardan da sorumludur.

Okuma Listesi:

1.Capurno, R. ve Hjorland, B. (2003). Theconcept of Information. AnnualReview of  InformationScienceandTechnology, içinde (343-411). Ed. By B. Cronin. New  Jersey: InformationToday, Inc.
2. Uçak, Nazan Özenç. (2000).Bilgi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım. Bilgi Dünyası. 1, 1:  143-159.
3. Uçak, Nazan Özenç. (1997).Bilgi Gereksinimi ve Bilgi Arama Davranışı. Türk  Kütüphaneciliği.  11, 4: 315-325.
4. Önal, İnci. (1993). Bilgi ve Bilgi Gereksinimi. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10, 1:  331-346.
5. Çapar, Bengü. (1989). Kullanıcı İncelemeleri. TKD. 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı (30  Kasım - 1 Aralık 1989, Ankara).
6. Guinchat, C. ve M. Menou. (1990). Bilgi Kullanıcıları. Bilgi ve Dokümantasyon Çalışma  Tekniklerine Genel Giriş. Ankara, Kültür Bakanlığı, ss. 290-296.
7. Wilson, T. D. (1981). UserStudiesandInformationNeeds. Journal of Documentation,  37, March: 3-15.
8. Rohde, Nancy F. (1986). Information Needs. Advance in Librarianship. Orlando,  Academic Press., ss.49-70. 
9. Information User Studies Encyclopedia of Library and Information Science. N.Y., Marcel  Dekker, 1989, vol. 44, supp.9, ss.144-164.
10.Uçak, Nazan Özenç (1997). Bilgi Merkezi İçin mi Kullanıcı, Kullanıcı İçin mi Bilgi  Merkezi?"25. Yıla Armağan Ankara, H.Ü Kütüphanecilik Bölümü,. s.242-248.
11. Julien, Heidi. (1999). Constructing “user” in library and information science, Aslib  Proceedings, 50, 6, 206-209.
12. Wilson, Tom (2008). The information user: past, present and future, Journal of  Information Science, 34, 4, 457-464.
13. Uçak, Nazan Özenç (2001).Kullanıcı araştırmalarının Sorunları. 21. yüzyıla Girerken  Enformasyon Olgusu 19-20 Nisan Hatay, Ankara, A. Ü. DTCF, kütüphanecilik  Bölümü.
14. Griffiths, J. R. , Johnson, F. and Hartley, R. J. (2007). User satisfaction as a measure of  system performance, journal of Librarianship and Information Science, 39, 3,  142-152.
15. Olson, M. H. and Baroudi, J. J. (1983). The Measurement of User Information  Satisfaction, Communication of the ACM, 26, 10, 795-793.
16. Allen, B. L. (1990).The Effects of Academic Background on Statements of Information  Need” Library Quarterly LX,  120-138.
17. Case,D. O. (2002). Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs and Behavior. California: Academic Press.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş