Anasayfa / BBY 165 İletişim ve Toplum
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

BBY 165 İletişim ve Toplum

Ders Tanım ve İçeriği

Bu derste iletişim ve toplum konusunun temel kavramları, iletişim ve kütüphane ilişkisi, toplumsal uyma ve etki, tutum, toplum ve toplumsallaşma, kültür, ideoloji ve teknoloji konuları işlenmektedir.

Ders Kaynakları

  • Ayseli Usluata İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları
  • Bülent Yılmaz (2003) Toplumsal İletişim ve Kütüphane, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2): 11-29.
  • Çiğdem Kağıtçıbaşı. İnsan ve İnsanlar: sosyal psikolojiye giriş. 7 b.s. İstanbul: Evrim, 1988.
  • Bozkurt Güvenç. Kültürün ABC'si. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
  • İrfan Erdoğan. "Popüler kültürün ne olduğu üzerine", Eğitim 2004, 5(57): 7-19.
  • George Basalla. Teknolojinin Evrimi: Ankara: TÜBİTAK, 1996. (1-39 ss.)
  • Aylin Görgün Baran. İletişim Sosyolojisi. Ankara, 1997.
  • Emre Kongar. Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği. İstanbul: Remzi, (23-60 ss.) 2002.

Haftalık Ders Çizelgesi

    1.Hafta: İletişim ve iletişim süreci

    2.Hafta: Kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları

    3.Hafta: Tutumlar

    4.Hafta: Toplumsal (sosyal) etki ve uyma

    5.Hafta: Grup yapısı ve liderlik

    6.Hafta: Toplumsallaşma (sosyalleşme) süreçleri

    7.Hafta: Arasınav

    8.Hafta: İletişimde beden dili

    9.Hafta: Ötekileştirme  

    10.Hafta: Empati

    11.Hafta: Popüler kültür

    12.Hafta: İletişimde şiddet

    13.Hafta: İletişimde sevgi

    14.Hafta: Toplumsal iletişim kurumu olarak kütüphane