Anasayfa / Tezler
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Yapılan Tezler

  • Okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
  • Ankara'da halk kütüphanesi kullanımı: Sosyo-ekonomik çözümleme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 (Yayımlanmamış doktora tezi).

Yaptırılan (Danışmanlık Yapılan) Tezler

Doktora


YılÖğrenci Adı SoyadıTez Adı
12023Nihan Temiz Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Kütüphane Programı Önerisi

2021Selda Ekici
Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: Türkiye İçin Stratejik Bir Model Önerisi
32021Erdinç Alaca
Türkiye'deki Halk Kütüphanesi Yönetim ve Hizmet Yapısının Yenilikçi Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi
42019Şenol Karadeniz
Türkiye'deki Halk Kütüphanesi Sisteminin Değerlendirilmesi ve Bir Ulusal Halk Kütüphanesi Stratejisi Önerisi
52017Sümeyye Akça
Dijital İnsani Bilimler Yaklaşımıyla Kültür Varlıklarının Görünürlüğünün ve Kullanımının Artırılması: Türkiye İçin Kavramsal Bir Model Önerisi
62016Tolga Çakmak
Türkiye'de Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme ve Dijital Koruma Politikaları: Bir Model Önerisi
72016Semanur Öztemiz
Türkiye'de Dijitalleştirilen Kültürel Miras Ürünlerine Açık Erişim: Bir Model Önerisi

Yüksek Lisans   


YılÖğrenci Adı SoyadıTez Adı
12024Samet EmreHalk Kütüphanelerinin Ekonomik Etkisi: İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi için Maliyet-Yarar Analizi
2

2023

Zeynep Tuna Öztürk Ankara'daki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Dijital Okuma Alışkanlıkları
32022İdris Semih Kaya
Türkiye'deki Halk Kütüphanelerinin Afet Yönetimi Açısından Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
42022Duygu Tatar
Sosyo-Ekonomik Düzeyin Çocukların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi: Ankara'daki İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
52021Gözde Anıl Yılmaz
Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Resimli Çocuk Kitaplarının Değerlendirilmesi
62018Eda Peri Erbaş
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı İle Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
72018Zarife Yıldırım
Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin İntihal Algısı
82017Tuğba Kızılöz
Ankara' daki Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Etik Konusundaki Bilinç ve Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme
92017Ayşegül Yücebaş
Ankara'daki İlköğretim Öğretmenlerinin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları
102016Nilay CevherAnkara'daki Halk Kütüphaneleri Çocuk Bölümlerinin Çocukların Okuma Alışkanlığındaki Rolü
112016Erdinç Alaca
Halk Kütüphanelerinde Hizmet Geliştirme Süreci: Bartın Ulus Kültür Ve Sanat Evi Halk Kütüphanesi Örneği
122014Selda Ekici
Ankara'daki Anaokullarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi
132014Alev AyaokurMüzelerde Bilgi Yönetimi
142013Meral Uçmaz
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi: Hindistan'daki Türk Kültür Varlığı Örneği
152012Orhan Açıkgöz
Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Özel İdarelere Devri Konusunda Özel İdare Yöneticilerinin Yaklaşımları
162010Sinem Arıcan
100 Temel Eser Uygulamasının Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkileri Konusunda Öğretmen Düşünceleri.
172010İlknur Darçın Şahin
Yerel Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi ve Halk Kütüphaneleri: Yalova Örneği
182009Aynur Ersoy
Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye'de Halk Kütüphaneleri
192008Şenol Karadeniz
Türkiye'de Halk Kütüphanecilerinin Hizmet İçi Eğitimi
202006Nermin GülÜniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi
212006Asiye Şermin Dengiz
2004 İlköğretim Programı'nın Okuma Ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Açısından Değerlendirilmesi.
222005Ayşe Gül Yazar
Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi
232004Mehmet Ayhan Hazırlar
Halk Kütüphanelerinde İç Mimari
242001Nazmiye Özkan
Türkçe Çocuk Kitaplarında Dil Sorunu