Anasayfa / Kitaplarda Yer Alan Bölümler
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Kitaplarda Yer Alan Bölümler

  1. "Türkiye Cumhuriyeti ve Kütüphane Kurumu: Aydınlanma Kavramı Bağlamında Bir Değerlendirme." Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilgi ve Belge Yönetimi Teknolojisinde Güncel Yaklaşımlar içinde (41-80 ss.). Editör. Pervin Bezirci, Işıl İlknur Sert. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2024. https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/41A59B862A9845D090DFA16409CA84E0
  2. "Engelli Bireylerin Okuma Kültüründe Kütüphanelerin Rolü: Kuramsal Bir Yaklaşım"   ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN BİLGİYE ERİŞİMİ: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR içinde (177-203 ss.). Editörler:  Pervin Bezirci, Leyla Kanık, Erdinç Alaca, Gülcan Palo ve Demet Soylu. İstanbul: Hiperyayın, 2022.
  3. Okuma kültürünü geliştirmede çocuk kütüphanelerinin dijital hizmetleriOkuma Kültürü ve Kütüphaneler içinde (283-302 ss.) Editör: Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek. İstanbul: Hiperyayın, 2021.
  4. Okuma alışkanlığının okuma başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma”,  Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (209-218 ss.) Yay. Haz. Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2012.
  5. "Türkiye'de halk kütüphaneleriyle ilgili yönetmelikler üzerine bir değerlendirme" , Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (302-313ss). Yay. Haz. M. Emin Küçük. Ankara: TKD, 2005. (DOC)
  6. Bülent Yılmaz. "Türk kütüphaneciliğinde siyaset öğesi" , Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara (bildiriler) içinde (317-329). Haz. Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2004. http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/11577/kutdestanbildiri.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
  7. "Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü lisansüstü tezlerinin niceliksel ve konusal analizi: 1974-1997" , Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a Armağan içinde (191-198). Yay.Haz. Bülent Yılmaz. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997.
  8. "Türkiye'de halk kütüphanesi kullanımı: bölgesel durum" , Prof. Dr. İlhan KUM'a Armağan içinde (97-111). Ankara: TKD, 1994.
  9. "Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü" , Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan, içinde (152-165). Ankara: TKD, 1990.