Anasayfa / BBY 403 Toplum ve Mesleki Etik
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

BBY 403 Toplum ve Mesleki Etik

Dersin Tanım ve İçeriği

Bu derste, etik, mesleki etik ve Kütüphanecilik etiği ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, Kütüphanecilik etiği ve düşünce özgürlüğü, telif hakları, ALA, IFLA ve TKD'nin mesleki etik ilkeleri ve bilgi hizmetlerinde etik ilkeler konuları işlenmektedir.

 Ders Kaynakları

 • Takiyettin Mengüşoğlu. Felsefeye giriş. İstanbul: Remzi, 1992. (262-275 ss.)
 • Bülent Yılmaz. "Bilgi ve Belge Yönetiminde (Kütüphanecilikte) Etik: Kuramsal Bir Yaklaşım", Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009 TODAİE/Ankara içinde (ss.395-404). Ankara: TODAİE.
 • Ioanna Kuçuradi. "İnsan hakları ve özgürlük sorunu" , Çağın olayları arasında içinde (57-68 ss.) Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2009.
 • Takiyettin Mengüşoğlu. İnsan felsefesi. İstanbul: Remzi,1988. (61-172 ss.)
 • Harun Tepe. Etik ve meslek etikleri. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2000. (ss. 17-32, 121-136)
 • Hülya Yetişken. "Meslek normlarının etik imkan ve sınırları" , Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2005, 22 (1): 73-78 ss. (www.kutuphaneci.org.tr)
 • Subaşıoğlu, F. "Kütüphanecilik Mesleğine Etiksel Bir Yaklaşım" , Türk Kütüphaneciliği 1997 1, (1-2) 96-112 ss.
 • Harun Tepe. (1997). "Ahlak, meslek ahlakı ve etik" , B. Yılmaz (Ed). 33. Kütüphane Haftası Bildirileri (31 Mart -6 Nisan 1997) Ankara: TKD, 1997. (ss. 126-133)
 • TKD (1996). "Mesleki Ahlak İlkeleri", (www.kutuphaneci.org.tr)
 • TKD (2008) "Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi" , (www.kutuphaneci.org.tr)
 • Yaşar Tonta - Ahmet Çelik. (Ed.) Bilgi Edinme Özgürlüğü. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.
 • Mehmet Toplu. "Kütüphaneciliğin Etik Sorunu ve Türkiye Yaklaşımı" , Türk Kütüphaneciliği 2007, 21 (2) 186-217 ss. (www.kutuphaneci.org.tr)
 • Hasan S. Keseroğlu. "Bilgi ve Belge Yönetimi etiği ve Türkiye'de durum", 1. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu Yay. Haz. Ayşe Üstün, Ümit Konya. İstanbul: TKD İst. Şubesi, 2007 (171-183 ss.).

 Haftalık Ders Çizelgesi

 1. Hafta:   Giriş

 2. Hafta:   Etik: Anlamı, tanımı ve temel kavramlar (Kaynak no: 1, 3, 4)

 3. Hafta:   Etik: İlgili konular (Kaynak no: 1, 3, 4)

 4. Hafta:  Mesleki etik: Temel kavramlar (Kaynak no: 5, 6)

 5. Hafta:   Mesleki etik: Temel kavramlar (Kaynak no: 5, 6)

 6. Hafta:   Mesleki etik: İlgili Konular

 7. Hafta: Bilgi ve Belge Yönetimi etiği: kuramsal içerik (Kaynak no: 2)

 8. Hafta: Ulusal ve uluslararası mesleki bildirgelerde Bilgi ve Belge Yönetimi etiği (Kaynak no: 2, 9, 10, 11)

 9. Hafta:   Düşünce özgürlüğü, telif hakları ve Bilgi ve Belge Yönetimi Etiği (Kaynak no: 2, 7,10, 12,13)

 10. Hafta: Bilgi hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi etiği (Kaynak no: 2, 7, 12,13)

 11. Hafta: Bilgi hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi etiği (Kaynak no: 2, 7, 12,13)

 12. Hafta: Bilgi hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi etiği: Durum çalışmaları

 13. Hafta: Bilgi hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi etiği: Durum çalışmaları

 14. Hafta: Genel Değerlendirme